Projekty 2015/2016

Klasa II a – wychowawca i koordynator – pani Jadwiga Dyba
Temat projektu: „Marzenia, a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?”. Celem projektu realizowanego w 2 grupach zadaniowych będzie pokazanie dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
Opiekunowie projektu: pani Jadwiga Dyba, pani Edyta Gawżyńska.

Klasa II b – wychowawca i koordynator – pani Ilona Drozdowska-Nieć
Temat projektu: „Ślimak, ślimak pokaż rogi”.
Celem projektu realizowanego w 3 grupach zadaniowych będzie integracja ze środowiskiem, w którym mieszkają uczniowie, rozwijanie pasji fotografowania. Opiekunowie projektu: pani Ilona Drozdowska-Nieć, pani Beata Robak.