Projekty 2014/2015

Klasa II a – wychowawca i koordynator – pani Teresa Czerwiec
Temat projektu: „Dobre, bo nasze – regionalne tradycje kulinarne”.
Celem projektu realizowanego w 3 grupach zadaniowych będzie pokazanie dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
Opiekunowie projektu: pani Teresa Czerwiec, pani Jadwiga Dyba, pani Edyta Gawżyńska.

Klasa II b – wychowawca i koordynator – pani Alicja Polak
Temat projektu: „Bliżej fotografii”.
Celem projektu realizowanego w 3 grupach zadaniowych będzie integracja ze środowiskiem, w którym mieszkają uczniowie, rozwijanie pasji fotografowania. Opiekunowie projektu: pani Alicja Polak, pani Ilona Drozdowska-Nieć, pan Paweł Komoński.