Ślimak, ślimak pokaż rogi

Podsumowanie 2016

W środę, 8 czerwca 2016 r. na sali gimnastycznej uczniowie klasy 2 a zaprezentowali efekty swojej pracy w ramach projektu edukacyjnego „Marzenia, a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?” Mieliśmy okazję obejrzeć fragment filmu z nagrań wywiadów z przedstawicielami różnych zawodów, całość nagrań można znaleźć na naszej stronie internetowej. Poznaliśmy czynniki mające wpływ na wybór zawodu, dowiedzieliśmy się, które zawody są kwestią przyszłości, a jakie są obecnie popularne. Dziewięć teczek z informacjami o zawodzie: pielęgniarki, nauczyciela, psychologa, projektanta systemów komputerowych, piosenkarza, kosmetyczki, stolarza, cukiernika oraz rolnika przekazano na ręce pani Dyrektor, anastępnie złożono u doradcy zawodowego. Prezentację uświetniły humorystyczne scenki dotyczące różnych zawodów. Na koniec Bartłomiej Miłoś zaprezentował esej pt. „Praca pielęgniarki – zawód czy powołanie?”

Oglądający nagrodzili występ uczniów gromkimi brawami.

Uczniowie klasy II b w roku szkolnym 2015/2016 zrealizowali edukacyjny projekt badawczy pt. „Ślimak, ślimak pokaż rogi”. Klasa została podzielona na 3 grupy zadaniowe, których opiekunkami były: Ilona Drozdowska-Nieć, Alicja Polak i Beata Robak.

Projekt „Ślimak, ślimak pokaż rogi”został zaprezentowany w dniu 8 czerwca 2016 r. na sali gimnastycznej naszego gimnazjum przed komisją i społecznością gimnazjum. W prezentacji wzięli udział rodzice uczniów klasy II b. Celem głównym projektu było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat ślimaka, udoskonalenie umiejętności badawczych i zainteresowań poznawczych, poznanie innych sposobów opisywania zwierząt np. przez tworzenie wierszy, komiksów, modelu budowy, fotografii, gry aktorskiej. Realizację projektu rozpoczęto od zbierania materiałów na temat ślimaków z wykorzystaniem własnych obserwacji w terenie, dostępnej literatury i Internetu. Uczniowie korzystali również z zasobów biblioteki szkolnej oraz pomocy nauczycieli – opiekunów projektu. W ramach realizacji edukacyjnego projektu badawczego „Ślimak, ślimak pokaż rogi” zaplanowano eksperymenty i obserwacje biologiczne prowadzone na zwierzętach. Zwrócono szczególną uwagę na etyczne i bezpieczne zachowania uczniów wobec zwierząt. Wszystkie organizmy objęte ochroną nie mogą być poddawane jakimkolwiek działaniom eksperymentalnym.