pr15

Podsumowanie 2015

W roku szkolnym 2014/2015 klasy drugie realizowały następujące projekty: II a: „Dobre, bo nasze – regionalne tradycje kulinarne”. Celem projektu było pokazanie dziedzictwa kulinarnego naszego regionu II b: „Bliżej fotografii”, którego głównym celem było rozwijanie pasji fotografowania oraz integracja młodzieży ze środowiskiem, w którym mieszkają.

Opiekunami projektu klasy II a były panie: Teresa Czerwiec, Jadwiga Dyba, Edyta Gawżyńska. Uczniowie odkryli własne talenty (organizacyjne, dziennikarskie, edytorskie), a także nauczyli się swobodnie wyrażać swoje poglądy. Wykorzystali najnowsze technologie informacyjne. Efektem pracy uczniów było wydanie książki z przepisami pochodzącymi od mieszkańców naszej gminy.

Projekt II b realizowany był w trzech grupach: Portrety od 1 do 100 pod opieką wychowawcy, Firma portretowa pod opieką pani Ilony Drozdowskiej-Nieć, Historie rodzinne pod opieką pana Pawła Komońskiego.

Młodzież doskonaliła swoje umiejętności w zakresie fotografowania i aranżowania sesji fotograficznych, przeprowadzania i nagrywania wywiadów z mieszkańcami naszej gminy, obróbki technicznej i artystycznej zgromadzonego materiału, tworzenia prezentacji multimedialnych i nagrywania filmów.

Prezentacja dokonań drugoklasistów miała miejsce 12 czerwca 2015 roku przed społecznością całego gimnazjum z udziałem zaproszonych gości (Prezesa Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Glinach Wielkich). Poprzez realizację wyznaczonych zadań projektowych młodzież usprawniła swoje umiejętności korzystania z różnych urządzeń technicznych. Kształtowała poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę, wdrażała się do systematyczności i dyscypliny. Rozwijana była umiejętność komunikacji interpersonalnej, kształtowanie podejmowania decyzji, planowanie i organizacja pracy w grupach. Uczniowie wzmocnili umiejętność pokonywania stresu podczas prezentowania wyników własnej pracy na forum publicznym oraz rozmów z mieszkańcami. Wykazali się dużą kulturą osobistą, pozyskując sympatię mieszkańców i ich zgodę na uczestnictwo w naszych projektach. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu, jakim się wykazali, wydali ciekawą książkę kucharską, stworzyli piękną wystawę zdjęć, interesujące prezentacje i profesjonalny film.

Teresa Czerwiec