pr14

Podsumowanie 2014

Szóstego czerwca br. klasa II b prezentowała swój projekt, nad którym opiekę sprawowali pan Tomasz Pierzchała i pan Paweł Komoński. Projekt zatytułowany „Wygrywa ten, kto nigdy się nie poddaje. Sport dawniej i dziś”. Celem projektu było ukazanie uczniom wartości, jakie niesie ze sobą sport oparty na starożytnej tradycji olimpijskiej, średniowiecznej rycerskości i współczesnej postawie dżentelmeńskiej. Projekt powstał, by przekonać uczniów, że sport to uniwersalizm, w którym wszystkie narody i wszystkie gry mają pełne prawo istnienia, a także równość, dzięki której każdy może realizować się bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, zawód, status majątkowy, poglądy polityczne czy wyznawaną religię. Ponadto projekt miał ukazać, jak sport poprzez rywalizację na stadionach, a nie polach bitewnych przyczynia się do utrzymania pokoju na świecie.

W trakcie realizacji projektu uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności pracy w zespole, dzielenia się zadaniami, gromadzeniem i wyborem właściwego materiału, a także tworzeniem dłuższych form wypowiedzi. Projekt pozwolił uczniom na doskonalenie swoich własnych talentów związanych zarówno z warsztatem dziennikarza, historyka, jak również trenera, a poza tym był doskonałą okazją do propagowania zdrowego stylu życia opartego na amatorskim uprawianiu sportu, rozumianego jako bezinteresowność.