pr13a

Podsumowanie 2013

Projekt dotyczył roli książki w życiu człowieka. Celem głównym projektu było przede wszystkim przekonanie uczniów, że książka stanowi niezastąpiony element życia każdego człowieka i żaden film nie jest w stanie spełnić takiej funkcji i roli, jaką ona pełni. Projekt został stworzony po to, by przekonać uczniów do czytania książek. Ponadto miał umożliwić uczniom oswojenie się z samodzielnym dochodzeniem do różnego typu informacji, doskonalić następujące umiejętności: gromadzenia i selekcji materiału, pracy w grupach, pisania dłuższych form wypowiedzi, jak również umożliwić uczniom odkrywanie własnych talentów (organizacyjnych, pisarskich, plastycznych). Poza tym był dla uczniów doskonałym polem do wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych osób.

Projekt edukacyjny: „Pokochać książkę” został zaprezentowany przed całą społecznością uczniowską w dniu 12 czerwca 2013 r. na sali gimnastycznej naszego gimnazjum z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu: prezentacji multimedialnych, scenki teatralnej, wykładu, plakatu, filmu.

Poszczególne grupy uczniów wypracowały wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań przy realizacji projektu. We wszystkich zespołach można było zaobserwować ogromne zaangażowanie i poważne podejście do tematu. Każda grupa swoje zadania zrealizowała w inny sposób.

Dużą pomysłowością wykazała się grupa I, która zaaranżowała debatę panelową. Ekspertami byli bibliotekarze, poloniści, uczniowie, którzy mieli znaczące osiągnięcia polonistyczne. Zaproszono również znawcę i wielbiciela filmu. Podczas dyskusji padło wiele ważnych argumentów odnoszących się do tematu „Książka czy film?”. Publiczność miała też okazję do zadawania pytań ekspertom. Zorganizowanie takiej dyskusji uświadomiło wszystkim, że można rozmawiać kulturalnie i merytorycznie na ważne dla każdego człowieka tematy. Ciekawą formą prezentacji okazał się także filmik sondażowy. Respondentami byli ludzie z różnych środowisk, co okazało się niezwykle interesujące. Grupa I zajęła się również przeprowadzeniem ankiety w siedmiu różnych grupach wiekowych, a także wykonaniem posteru, na którym pokazano szereg zalet i wad książki oraz filmu.

Uczniowie grupy II z kolei mieli okazję zaprezentować swoje zdolności pisarskie. Młodzi twórcy napisali wspaniałe dzieła w postaci własnego opowiadania, noweli, baśni, bajki i pamiętnika. Książki te zostały przekazane na rzecz biblioteki szkolnej. Przedstawiciele grupy II przygotowali również prezentację multimedialną pt. „Różne formy literackie” gdzie w profesjonalny i przystępny sposób przedstawili genezę oraz cechy różnych gatunków literackich.