pr

O projekcie edukacyjnym

PROJEKTY EDUKACYJNE

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. , z późniejszymi zmianami określonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

O PROJEKCIE EDUKACYJNYM

Projekt edukacyjny jest jedną z najbardziej skutecznych metod edukacji. Projekt opiera się głównie na samodzielnej pracy uczniów nad wybranym tematem. Może być realizowany w ramach jednego lub kilku przedmiotów. Uczenie metodą projektu w dużym zakresie pokrywa się z organizacją uczenia się przez rozwiązywanie problemu.

Uczniowie rozwiązując problem samodzielnie zdobędą nową wiedzę i umiejętności; będą szukać informacji, analizować je i opracowywać, podejmować odpowiednie działania oraz publicznie przedstawiać efekty swojej pracy. Metoda projektu uczy samodzielności w poszukiwaniu informacji i wykorzystania ich do rozwiązywania problemów. Przygotowuje też uczniów, młodych obywateli naszej ojczyzny do wykonywania zadań związanych z aktywnością obywatelską, pracą zawodową i życiem osobistym. Uczy młodych ludzi pracy zespołowej, odpowiedzialności, wzajemnej pomocy, kształci komunikację interpersonalną.